Deze site werkt beter door het toestaan van cookies - Bekijk de details Verberg details Cookies toestaan
Thema's Agenda Inspiratie catalogus Nieuws
Home Partners in beleid

Over gelderlandsociaal

De Gelderse samenleving is sterk in beweging. Op het terrein van zorg en welzijn, jeugd en participatie vinden grote veranderingen plaats. De effecten van decentralisatie en bezuinigingen voor gemeenten, aanbieders en burgers worden meer en meer voelbaar. Dat vraagt om andere samenwerkingsvormen. Tussen gemeenten, organisaties en bedrijven bijvoorbeeld. Maar ook burgers spelen een belangrijke rol. Met vernieuwende initiatieven kunnen de verschillende transities succesvol verlopen. Deze site biedt een platform aan burgers en organisaties die het sociale domein anders willen en kunnen vormgeven. De provincie laat u graag het podium!


Maak kennis met onze ‘partners in beleid’

De provincie Gelderland voert het programma Sociaal Profiel uit in samenwerking met ondersteuningsinstellingen en achterbanorganisaties.
Partners in beleid


De inspiratiecatalogus

In de inspiratiecatalogus vindt u projecten en initiatieven in Gelderland die inspelen op de veranderingen binnen het sociale domein. Deze projecten hebben een aantal zaken gemeen: ze dragen allemaal op een vernieuwende wijze bij aan het verbeteren van de samenwerking tussen welzijn en zorg. Ze stimuleren actief burgerschap, bevorderen de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare groepen burgers of ze vergroten de leefbaarheid binnen wijken, kernen en dorpen.

Bekijk aansprekende projecten in de inspiratiecatalogus.
Inspiratiecatalogus

U kunt ook zelf mooie voorbeelden van vernieuwende samenwerkingsvormen insturen.
Aanmelden


Laatste nieuws

26 jan 16
Gedeputeerde Staten werken aan ‘Visie Leefbaarheid’ 2017-2020

Dinsdag 19 januari 2016 is de visie leefbaarheid door GS vastgesteld. De visie leefbaarheid beschrijft hoe de provincie binnen haar kerntaken, samen met partners in de Gelderse samenleving, wil bijdragen aan de aanpak van leefbaarheidsopgaven. Concrete voorstellen zullen bij Voorjaarsnota aan Provinciale Staten worden aangeboden.

10 nov 15
Geen provinciale subsidietender in 2016

In het kader van het programma ‘Sociaal profiel’ heeft de provincie vanaf 2013 jaarlijks een of meer subsidietenders uitgevoerd. Met het oog op de transformatie naar een Leefbaarheidsbeleid wordt in 2016 geen subsidietender meer uitgevoerd. Er is dus geen mogelijkheid meer om aanvragen voor projectsubsidies ‘Sociaal profiel’ in te dienen.

08 okt 15
Onderzoeksrapport Het Nieuwe Oud

Een narratief onderzoek naar de verwachtingen en voorbereidingen rondom ouder worden door inwoners van de gemeente Lingewaal van 55 tot 70 jaar

23 sep 15
De provincie herijkt de subsidierelatie met welzijnsorganisaties

De rol en positie van de provincies verandert. ‘Kompas 2020’ beschrijft de kerntaken voor de provincies, nu en in de toekomst. Hieruit en uit het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Gelderland 2015-2019’ blijkt, dat er binnen het provinciale beleid geen ruimte meer is voor een autonome taak binnen het sociale domein. Gedeputeerde Staten hebben op basis daarvan besloten om de structurele subsidierelatie met organisaties die subsidie ontvangen op grond van het beleidskader Sociaal Profiel 2013-2016 te herijken in relatie tot een nieuw leefbaarheidsbeleid.